+31 (40) 288 33 07

Distilled Luxury

Retourneren

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan DistilledLuxury.nl en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Retourneren van artikelen kan alleen onder de volgende voorwaarden, voor zover redelijkerwijs mogelijk:

- flessen zijn ongeopend
- voorzien van aangehechte labels en stickers
- in originele verpakking

U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar DistilledLuxury.nl, deze kosten komen voor rekening van de klant. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Distilledluxury.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen.

U krijgt na ontvangst van het artikel 14 dagen de tijd om een herroeping te melden. Vanaf het moment dat u heeft gemeld dat u een artikel retour willen sturen, heeft u vanaf dat moment nogmaals 14 dagen om een artikel terug te sturen. Wij vragen u daarom een retourzending eerst te melden door contact op te nemen via info@distilledluxury.nl zodat wij uw retourzending zo spoedig mogelijk in behandeling kunnen nemen.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat de DistilledLuxury.nl het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Retour adres:
Distilledluxury.nl
Tongelresestraat 404
5642NH Eindhoven